WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Bestuursleden

Voorzitter, vacant.

 

Fred Lindaart (bestuurslid, vicevoorzitter)
fred.lindaart@wwnna.nl

 

Hinka Klok (secretaris)
hinka.klok@wwnna.nl

 

Bert de Groot (penningmeester)
bert.de.groot@wwnna.nl

 

 

 

 

 

Peter Ansems (bestuurslid en voorzitter buurtvereniging)
peter.ansems@wwnna.nl
Verantwoordelijk voor en voorzitter van:

  • Buurtvereniging WWNNA: dinsdagavondactiviteiten, fietstocht/barbecue, 55+ dagtocht, Sinterklaas, etc.,
  • de nieuwsbrief

 

 

 

Jos Tiel Groenestege (bestuurslid)

Verantwoordelijk voor de werkgroep:

  • Natuur en Landschap: natuurbehoud, agrarische bedrijvigheid en cultuurhistorie

 

 

 

 

 

Nico van der Horst (bestuurslid)
nico.van.der.horst@wwnna.nl
Verantwoordelijk voor de werkgroepen:

  • Wonen: Planologie & karakter, starterswoningen, senioren- en gehandicaptenzorg, bouw- en regelgeving, handhaving welstandscommissie en bestemmingsplannen.
  • Bedrijvigheid: Werkgelegenheid, kleine bedrijven, gevestigde bedrijven en autohandel

 Postadres

Dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA) Secretariaat p/a
Kostverloren 14,
7316 MN Apeldoorn