WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Inloopspreekuur Sociaal Werk en Politie

Voor wie        

Dit gratis spreekuur is bedoeld voor inwoners uit Wenum Wiesel die een vraag, mededeling of melding hebben op het gebied van wonen, werk, inkomen, schulden, opvoeding en gezondheid.

Locatie en tijden

Eens per twee weken op donderdagochtend (in de even weken) tussen 10.00 en 11.00 u. in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164,  Wenum Wiesel.
Sociaal werker Hélène Mook en wijkagent Esther Groeneveld houden een gezamenlijk inloopspreekuur in Wenum Wiesel. Ze zijn ook bereikbaar via de mail:
Politie: esther.groeneveld@politie.nl
Sociaal werker: h.mook@stimenz.nl

Heeft u een spoedvraag?

Neem dan contact op met:
Politie:  0900-8844 of 112

Sociaal werk:  06-25009728 / 088-7846464


Meer informatie
Hélène Mook, Sociaal werker
T 088-784 64 64   M 06 25 00 97 28 h.mook@stimenz.nl
Simone Rietvelt, Cliëntondersteuner / ouderenadviseur
T 06 52 63 49 00 s.rietvelt@stimenz.nl

Het adres van Stimenz: Brinklaan 268,  7301 BC  Apeldoorn