WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Op 24-10-1923 is de Buurtvereniging/Dorpsraad voor Wenum-Wiesel en het Noordelijk gedeelte van Noord Apeldoorn opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit op 18-03-1941.

Het doel van de vereniging

De behartiging van zowel individuele als collectieve belangen van de bewoners van het werkgebied, en het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden-bewoners.

Hoe wordt dit doel bereikt

  • de buurtbelangen schriftelijk of mondeling te bepleiten, waarbij indien nodig de medewerking van andere plaatselijke verenigingen wordt gevraagd.
  • Het houden van vergaderingen.
  • Het organiseren van gemeenschappelijke werkzaamheden.
  • Het organiseren van ontspanningsactiviteiten voor haar leden.

De gemeente Apeldoorn heeft een verordening ingesteld betreffende de rechten en plichten van zowel de gemeente als de dorps (wijk)raad. Zie bijlage.

Oefening met helikopters in Oost-Nederland 5 t/m 23 februari

18-01-2018 - Van 5 t/m 23 februari (op weekdagen) trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht samen...

Vacature lid Dorpsraad Wenum Wiesel met portefeuille Natuur en Landschap

22-12-2017 - Per maart 2018 zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. We kijken uit naar...

Sinterklaas in Wenum Wiesel

06-12-2017 - Op zaterdag 2 december was Sinterklaas weer present in de Wenumse Watermolen. Het was een...

Doe mee met de Zwerfafvalbrigade

01-11-2017 - Informatieavond in de Wenumse Watermolen: donderdag 23 november om 19.30 uur. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet...
Meer nieuws