WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Nieuwsbrieven WWNNA

De nieuwsbrief wordt twee keer per jaar huis aan huis bezorgd.

Dit gebeurt in het voor- en najaar bij de inwoners die in het werkgebied van de Dorpsraad en Buurtvereniging WWNNA (Wenum Wiesel en het Noordelijk deel van Noord-Apeldoorn) wonen.

Woont u buiten het werkgebied van de Dorpsraad en Buurtvereniging en u bent lid (begunstiger), dan ontvangt u deze ook per post.

De Dorpsraad wenst u veel leesplezier.