WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

2021 is bijna weer voorbij…

Geplaats op vrijdag 31 december, om 16:17

                                                                                                                             Wenum Wiesel december 2021

Beste dorpsbewoners,                            

2021 is bijna weer voorbij en het was een bewogen jaar voor ons allemaal. Ondernemers die keer op keer tegenslag hadden te verduren door allerlei opgelegde maatregelen en bewoners die, ieder op zijn of haar manier ook een tegenslag kreeg te verduren. Ook zijn er een hoop goede dingen gebeurd in ons dorp. Nieuwe bewoners zijn gekomen en sommige zijn vertrokken. Het bestuur heeft afscheid genomen van Nico van der Horst. Een betrokken bestuurslid die zich vele jaren heeft ingezet voor het dorp. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we Johan vd Steeg en Linda Ruseler mogen verwelkomen als nieuwe bestuursleden! Johan zal zich bezig houden met Ruimtelijke Ordening en Linda zal zich verdiepen in communicatie. Het bestuur is na lange tijd weer op sterkte maar staat open voor geïnteresseerden in een bestuursfunctie. Neem daarvoor contact met ons op via info@wwnna.nl

Ruimtelijke Ordening

Een prachtig appartementen complex is afgerond aan de Zwolseweg in de voormalige kerk. Ook is de bestemming voor Huize Vrijland anders geworden dan eerste instantie de bedoeling was. Ook daar zullen naar alle waarschijnlijkheid appartementen worden gerealiseerd. Er liggen mooie plannen voor de Watermolen door een groep initiatiefnemers die het beste voor hebben met het behoud van het complex. Vele verhitte gesprekken zijn er gevoerd met de gemeente om hen eigenaar te houden en het gebruik in een erfpachtvorm te laten exploiteren. Het is een langdurige kwestie maar het bestuur zal zich blijven inzetten voor het behoud van de Watermolen in eigendom van de gemeente. Er zijn ontwikkelingen gaande op de Astaweg. Het doel is om daar circa 40 woningen te bouwen. Helaas is de gemeentelijke bureaucratie die de zaak vertraagd. In Januari gaat het bestuur met de Wethouder in gesprek om er vaart achter te zetten. Wilt u meer weten over deze plannen stuur ons dan een mail. De werkgroep kijkt ook naar alle ingediende vergunning aanvragen. Van het bouwen van een schuur tot woning of wijziging van bestemmingsplannen. Indien nodig wordt er bezwaar gemaakt. Ruimtelijke Ordening zal de aankomende jaren hoog op de agenda staan gezien de omgevingsvisie die de gemeente heeft gepresenteerd. Er liggen plannen om 2040 tot een ontwikkeling te komen die grote impact zal hebben op het dorp, bewoners en natuur. Een eerste reactie is vanuit het bestuur als gezonden naar de gemeente. Wilt u deze reactie inzien? Stuur ons een mail.

Snelle Fietsroute

Ook is er zeer veel tijd gestoken in het project Snelle Fietsroute. Vele jaren zijn inmiddels voorbij en nog steeds is er geen concreet besluit genomen. 2 routes zijn nu als optie besproken en het bestuur geeft geen voorkeur voor beide. Het bestuur wil geen Snelle Fietsroute aangezien het de natuur en omgeving aantast in de staat waarin hij nu is. Er zal door de bestemde doelgroep niet of nauwelijks gebruik van worden gemaakt. De angst bestaat ook dat het gemotoriseerd verkeer gebruik van zal maken en daarmee de overlast en het gevaar zal vergroten. Er zijn ruim 700 handtekeningen opgehaald door actie groepen en ook het bestuur heeft in de vele overleggen aangegeven niet achter de plannen te staan. Het bestuur is tegen de komst van de Snelle Fietsroute!

Verkeer

De werkgroep verkeer is druk geweest met het bespreekbaar maken, bij de gemeente, van verkeerssituaties die aandacht behoeven. In 2020 is er een zeer ernstig ongeval gebeurd waarbij de 14 jarig Jack Pool tragisch om het leven is gekomen. Een vreselijke situatie waarin Jack en de bestuurder beide slachtoffer zijn geworden. Het is noodzakelijk dat de Zwolseweg veiliger wordt gemaakt en wordt ingericht naar gelang de maximum snelheid van 60 km/h. Ook onderliggende wegen zoals de Oude Zwolseweg, Papegaaiweg, Elburgerweg, Wieselseweg en nog vele anderen zijn besproken in de overleggen met de gemeente. De Papegaaiweg wordt in 2022 onder loep genomen en zal bij de school een ingrijpende metamorfose ondergaan. De Wieselseweg zal blijven zoals hij nu is. De fietsers houden de keuze om op de weg of op het fietspad te fietsen. Het zou te ingrijpend zijn om het fietspad te verbreden. Dat gaat ten koste van de natuur. Op de Oude Zwolseweg (ten hoogte van de Watermolen) hebben verkeersmetingen plaatsgevonden. Ondanks een afname van het verkeer door Corona en de lockdowns was het aantal vervoersbewegingen fors hoog. Dit gaat ten koste van de Watermolen en geeft tevens aan hoe druk de Oude Zwolseweg wordt bereden. Op dit moment lukt het niet om daar op korte termijn veranderingen in aan te brengen. Op de Elburgerweg heeft een tijdje een snelheidsmeter gehangen om gebruikers duidelijk te maken hoe hard ze reden. Ook zijn daaruit gegevens voortgekomen en zullen op een later moment worden besproken.

Natuur en Landschap

Vanuit de werkgroep Natuur een Landschap wordt er nauwlettend gekeken naar de ontwikkelingen van kwekerijen, behoud van klompenpaden en de waterwinning in het gebied. Dat geeft vaak verontruste berichten. Een te grote waterwinning en opkomst van allerlei soorten kwekerijen. Gelukkig lukt het iedere keer weer om het onder controle te houden en te zorgen voor onze natuur!

De Algemene Ledenvergadering 2020

In november 2021 is het jaar 2020 besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Een vergadering waarin veel is besproken en ook een duidelijk signaal naar het bestuur is uitgegaan; Betere communicatie en inzichten waar het bestuur mee bezig is. Een signaal wat hoog op de agenda van het bestuur is geplaatst en zal worden uitgewerkt. Er zullen regelmatig berichten op de website worden geplaatst zodat er een betere communicatie zal ontstaan en dorpsbewoners op de hoogte zijn van de gebeurtenissen. Graag wijst het bestuur u op een inspraak mogelijkheid voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergadering. U kunt hiervoor een afspraak maken via secretaris@wwnna.nl Het is dan mogelijk om vragen te stellen of zaken aan te brengen. Uiteraard kan dat ook via de mail. Nadat het is besproken krijgt u een terugkoppeling. Noteer alvast 28 maart 2020 in uw agenda als datum van de Algemene Ledenvergadering over 2021!

Buurtvereniging

De buurtvereniging is begonnen met de voorbereidingen van het 100 jarig bestaan. Het zal een prachtig feest worden waar we nu nog niets over kunnen verklappen. Het jaar 2024 zal een bijzonder jaar worden! Het bestuur van de vereniging probeert ook in 2022 weer een jaar met activiteiten te maken. Net als 2021 zal Pasen worden gevierd, er een prachtige wandeling worden georganiseerd en andere leuke activiteiten voor jong en oud! Houd hiervoor onze facebook site goed in de gaten!

Slotwoord

Uiteraard zijn er nog vele andere zaken die de aandacht hebben van het bestuur. Er zal regelmatig een bericht op de website komen waarin de onderwerpen worden geplaatst. Zijn er zaken waarvan u vindt dat ze door het bestuur moeten worden besproken neem dan contact op. Het bestuur wenst u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2022!

Agnes de Bruijn                                                                     Tristan Harleman
Voorzitter                                                                                    Secretaris