WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Sinterklaasfeest 2.3

De Sint heeft op 1 juli jongstleden vanuit het warme Spanje geprobeerd om contact te krijgen met de buurtvereniging. Dit lukte helaas niet vanwege het feest dat gevierd werd vanwege het 100-jarig bestaan ervan op die dag. Het enige wat er even snel besproken werd is dat Sinterklaas ons op zaterdag 2 december 2023 komt bezoeken.
De collectanten komen ook dit jaar vanaf eind oktober langs en zij kunnen u dan vertellen wat er gaat gebeuren. Zodra er meer bekend is, zal het programma ook via de website en facebook gedeeld gaan worden.
Geeft u een bijdrage contant, dan ook het liefst gepast (zodat ze niet hoeven te wisselen). Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de QR-code geld over te maken.
U geeft uw kind op bij de collectant en u krijgt hiervoor een reçu dat u op 2 december meeneemt naar de Wenumse Watermolen.
Als de kinderen een vraag hebben die ze graag aan Sinterklaas willen stellen (of ouders hebben iets door te geven), dan kan dit vanaf
17 november 2023 door een mailtje te sturen naar: sinterklaas@wwnna.nl of een briefje te sturen naar:
Sint-Nicolaas
p/a Oude Zwolseweg 135-a
7345 DG Wenum Wiesel
Sinterklaas en zijn Pieten kijk ernaar uit. Graag tot 2 december!