WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Apeldoorn energieneutraal in 2045; consequentie Wenum Wiesel

Geplaats op zaterdag 28 april, om 13:00

Apeldoorn wil in 2045 energieneutraal zijn

De gemeente Apeldoorn vindt, om aan de behoefte van energie in 2045 te voldoen, dat er ongeveer 500 ha. aan zonnepark nodig is, plus eenzelfde oppervlakte aan dakgebonden zonnepanelen. Er moet dan aan zo’n twee-derde deel van de totale energiebehoefte zijn voldaan. Een oppervlakte aan zonneparken zo groot als de wijk ‘de Maten’! Zo’n 20 windturbines en andere vormen van energiewinning zouden dan de resterende energie op moeten leveren. Verder heeft de gemeente de ambitie om in 2030 al zo’n 250 ha aan zonnepark aangelegd te hebben en daarnaast 43 ha. aan dakgebonden panelen.

Wat zijn de consequenties in Wenum Wiesel

De wens van de gemeente is om een zonnepark aan te leggen op de voormalige gronden van het koninklijk huis tussen het Apeldoorns Kanaal en de zorgboerderij De Wenumhoeve. Meer informatie is te vinden in de brief die de gemeente Apeldoorn 26 april aan de direct omwonenden van het plan voor een zonnepark in ons gebied heeft verstuurd.

Lees hier de brief met plattegronden die naar de direct omwonenden is verstuurd. 

Voorlopige mening Dorpsraad

De dorpsraad was op een informatiebijeenkomst over dit onderwerp en maakt zich grote zorgen over de impact die zonnepanelen op de ruimtelijke omgeving van Apeldoorn gaat hebben. Een oppervlakte aan zonneparken zo groot als de wijk ‘de Maten’ is in het buitengebied gigantisch te noemen. Een dergelijke grote oppervlakte creëert, in de overgangszone tussen de Veluwe en de IJsselvallei, enkele groene enclaves. Het is een enorme aanslag op de ruimtelijke ordening in het buitengebied. Nog afgezien van de mogelijke ecologische gevolgen op de ondergrond door het gebruik van panelen. Onderzoek daarna is gaande, de gevolgen zijn voorlopig nog niet bekend.