WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Brom- en snorfietsen op de rijbaan of het fietspad (politiebericht)

Geplaats op maandag 1 januari, om 0:00

Brom- en snorfietsen in Wenum Wiesel moeten op de rijbaan of het fietspad

Als politie krijgen we al geruime tijd regelmatig klachten over brom- en snorfietsen die over het fietspad rijden in Wenum Wiesel. Dit betreft het fietspad van Apeldoorn naar Vaassen en visa versa. Ook wel bekend als het “oude spoortracé”. Het fietspad is smal en heeft  te weinig ruimte voor brom- en snorfietsers om in te halen. Hierdoor zijn er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan.

Het fietspad betreft een onverplicht fietspad met een blauw bord (G13), zoals op de afbeelding. Brom- en snorfietsers mogen hier niet rijden en moeten dus op de rijbaan of een ander fietspad waar ze wel toegestaan zijn. Als politie kunnen we pas optreden als we weten waar mensen een probleem ondervinden. Om het voor iedereen veilig te houden, roepen we dan ook alle brom- en snorfietsers op om gebruik te maken van de rijbaan binnen de bebouwde kom in plaats van het fietspad.

Hoe zit het ook alweer?
Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden en buiten de bebouwde kom op het fiets-/bromfietspad. Alleen op erg drukke wegen binnen de bebouwde kom waar ook nog eens hard wordt gereden door het autoverkeer, wordt aanbevolen om bromfietsers op het fiets-/bromfietspad te laten rijden.

De gemeente mag als wegbeheerder bepalen waar bromfietsers van het fiets-/bromfietspad gebruik moeten maken en waar bromfietsers op de rijbaan moeten rijden. Dit wordt vaak ook aangegeven met een bord. Bij die afweging spelen veel zaken een rol, maar verkeersveiligheid voor zowel fietsers als bromfietsers staat centraal.

Waarschuwen en extra bord
Door de gemeente wordt binnenkort een tijdelijk bord geplaatst om brom- en snorfietser te wijzen op het gebruik van de rijbaan of een ander fietspad. Als politie gaan we de komende tijd de brom- en snorfietsers eerst waarschuwen en verwijzen naar de rijbaan of ander fietspad. Na verloop van tijd gaan we van waarschuwen over op het uitschrijven van boetes.

Aan u als buurtbewoner vragen we u, om de mensen om u heen, hierover te informeren zodat het alom bekend gaat worden en u als gebruiker van het fietspad op deze wijze bijdraagt aan het voorkomen van onveilige situaties en het naleven van de regelgeving!

Alvast bedankt namens Politie Apeldoorn en de wijkagent Esther Groeneveld.