WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Bestuursleden

 

Heeft u/ heb jij belangstelling voor een bestuursfunctie? Er zijn diverse vacatures, ook voor werkgroepen. Stuur dan een mail naar info@wwnna.nl

 

Secretaris, vacant

 

Lid, vacant

Verantwoordelijk voor de werkgroep:

  • Natuur en Landschap: natuurbehoud, agrarische bedrijvigheid en cultuurhistorie

 

Agnes de Bruijn (voorzitter)
agnes.de.bruijn@wwnna.nl

 

Bert de Groot (penningmeester)
bert.de.groot@wwnna.nl

 

Peter Ansems (bestuurslid en voorzitter buurtvereniging)
peter.ansems@wwnna.nl
Verantwoordelijk voor en voorzitter van:

  • Buurtvereniging WWNNA: dinsdagavondactiviteiten, Molenmarkt, Uit met de Buurtvereniging, Sinterklaas, etc.,
  • Redacteur van de Nieuwsbrief

 

Tristan Harleman (lid)
tristan.harleman@wwnna.nl
Verantwoordelijk voor de werkgroep:

  • Verkeer

 

Nico van der Horst (vice voorzitter)
nico.van.der.horst@wwnna.nl
Verantwoordelijk voor de werkgroepen:

  • Wonen: Planologie & karakter, starterswoningen, senioren- en gehandicaptenzorg, bouw- en regelgeving, handhaving welstandscommissie en bestemmingsplannen.
  • Bedrijvigheid: Werkgelegenheid, kleine bedrijven, gevestigde bedrijven en autohandel