WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Dorpsvisie

Dorpsvisie Wenum Wiesel (wordt herzien in 2024/2025)

Algemeen

De dorpsvisie is in 2012 door en voor bewoners opgezet. Input van de verschillende verenigingen en instellingen waren onmisbaar in het proces. Zelfs de kinderen van de Sjofar Prinses Beatrixschool hebben meegedaan. Sámen maken we ons sterk voor de leefbaarheid van Wenum Wiesel, nu en in de toekomst.

In de Algemene Ledenvergadering in 2017 hebben bewoners meegewerkt aan de actualisatie van de dorpsvisie.

Werkgroepen, ontstaan uit de dorpsvisie:

  • Natuur en Landschap
 (natuurbehoud, agrarische bedrijvigheid en cultuurhistorie)
  • Sociale cohesie (multifunctioneel centrum (dorpshuis))
  • Voorzieningen
 (openbaar vervoer, verzamelcontainers en Beatrixschool)
  • Wonen (Planologie en karakter, starterswoningen, senioren- en gehandicaptenzorg, bouw- en regelgeving, rol gemeente/welstandscommissie en bestemmingsplannen)
  • Bedrijvigheid (werkgelegenheid, kleine bedrijven, gevestigde bedrijven en autohandel)
  • Verkeer
 (doorgaande wegen i.c. Zwolseweg, problematiek lokale wegen en paden Wenum Wiesel.
  • Buurtvereniging WWNNA
 (dinsdagavond-activiteiten, Sinterklaas, nieuwsbrief, etc.)
  • Diversen
 (overlast, geluidsoverlast, paarden en honden en telecommunicatie)