WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Vergaderdata en inloop

Vergaderingen Dorpsraad

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de dorpsraad in de Wenumse Watermolen.

Inloop

Wilt u tijdens één van onze vergaderingen kennismaken met de dorpsraad of een vraag of kwestie voorleggen, dan kunt u vanaf 19.15 tot 19.30 uur, net voor het begin van een bestuursvergadering, binnenlopen. U bent van harte welkom.

Heeft u inbreng voor een bestuursvergadering?

We horen graag van u. Stuur een e-mail naar  info@wwnna.nl met reden van uw inbreng en wat u van de dorpsraad verwacht.