WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Verslagen jaarvergaderingen

De Dorpsraad en Buurtvereniging houden elk jaar een Algemene ledenvergadering.

Ze leggen ook verantwoording af aan de gemeente. Dit doen ze met een jaarverslag.

De verslagen van de Algemene ledenvergadering en de jaarverslagen die naar de gemeente worden verstuurd, vindt u in de bijlagen.