WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Informatie snelle fietsroute Apeldoorn – Epe

Geplaats op vrijdag 21 april, om 10:43

De gemeenten binnen de Stedendriehoek willen snelle fietsroutes aanleggen tussen de grote kernen. Het doel is dat meer mensen op hun fiets naar het werk of school gaan. Voor de snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe zijn drie mogelijkheden onderzocht: de dorpenweg, het  fietspad over de voormalige spoorbaan en het fietspad langs het Apeldoorns Kanaal.

Het bureau Goudappel-Coffeng, dat in opdracht van de Stedendriehoek de plannen maakt, heeft onderzoek gedaan en is van mening dat de beste fietsroute de voormalige spoorbaan is.

De dorpsraad is het het niet eens met de manier waarop de onderzoeken uitgevoerd zijn en is het niet eens met de keuze die gemaakt is.

In 2016 heeft de Dorpsraad twee brieven naar de gemeente Apeldoorn gestuurd. Klik hier voor de de brief van 19-4-2016 en klik hier voor een aanvullende brief van 9-5-2016.

Bovendien blijkt in december 2016 dat de voormalige spoorbaan zich in de loop der jaren spontaan heeft ontwikkeld tot een ecologische zone. Door het bestaande fietspad te verbreden tot 4 meter en een vorm van verlichting toe te passen wordt getornd aan de ecologische waarden van de bestaande route.  Daarom heeft  Stedendriehoek/Goudappel de opdracht voor de ontwikkeling van een snelle fietsroute teruggelegd bij de gemeentebesturen van Epe en Apeldoorn. Zij moeten nu eerst beslissen wat hen het meest waard is:  wordt er getornd aan de uitgangspunten voor een snelle fietsroute of aan de ecologische waarden? Als hierover beslist is, wordt verder gewerkt aan het (schets)ontwerp voor de snelle fietsroute.

De Dorpsraad WWNNA blijft samen met de wijkraden Kerschoten en De Naald zeer alert op het vervolg.