WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Korte samenvatting standpunt dorpsraad Wenum Wiesel Snelle Fietsroute (SFR) Apeldoorn-Vaassen

Geplaats op vrijdag 6 maart, om 18:07

(Volledige tekst van het advies te verkrijgen bij het secretariaat)

Algemeen

Er is geen enkele behoefte aan een snelle fietsroute (5 à 6 mtr. breed!) want:

– er liggen nu al 4 fietsroutes tussen Vaassen en Apeldoorn VV, nu al beperkt gebruikt, maar indien nodig te optimaliseren;

– toekomstige behoefte onbekend; geen onderzoek onder automobilisten op deze route!;

– dus: een flagrante verspilling van miljoenen belastinggeld!

Treinbaanvariant

Meest onveilige route omdat:

– een twintigtal, vaak onoverzichtelijke kruisingen met doorgaande wegen (snel- en agrarisch zwaarverkeer) en kruising Anklaarseweg!; (grote kans op ongevallen. Het Apeldoorns gemeentebestuur dient zich terdege haar verantwoordelijkheid hiervoor te beseffen)

– naast gebruik (recreatief en scholieren) ook in gebruik als wandel- en ruiterpad, (mengverkeer) en dus veel snelheidsverschil!

grote maatschappelijke weerstand, notarieel vastgelegde petitie met ruim 760 handtekeningen;

– grote impact op plaatselijke ecologische waarden; verstoring van het landschap en dan met name waar de beoogde route het waardevolle Wenums Beekdal gaat doorkruisen.

Kanaalvariant

Het liefst zo ver mogelijk vanaf Apeldoorn langs het kanaal, mogelijk tot aan of voorbij Jonas aansluiten op treinbaanroute, zo mogelijk oostzijde van het kanaal maar westzijde mag ook;

– de huidige gepresenteerde kanaalvariant is een keuze van de stuurgroep waarin de dorpsraad niet is vertegenwoordigd, maar de gemeente (wethouder) wel, dus geen keuze van de dorpsraad!;

veiliger dan treinbaanroute, weinig kruisingen met snelverkeer en weinig (mengverkeer);

– directe aansluiting op fietspad (achter Zwitsal) tot centrum Apeldoorn;

– minder impact op ecologie in omgeving dan treinbaanroute;

– waarschijnlijk goedkoper dan treinbaanroute;

– sluit het best aan op de Verkenning Routevariant Apeldoorn-Vaassen:

  • route met zo min mogelijk kruisingen
  • maak overzichtelijke kruisingen/andere confrontaties met snelverkeer
  • geen pedelecs (onveilig voor andere fietsers)
  • behoud en herstel cultuurhistorische elementen ( beken, windmotor, robuuste grift)
  • vrijwel gehele tracé kan door fietser met voorrang afleggen,
  • minimale mix van verkeersdeelnemers
  • zoek een oplossing voor wandelaars en recreanten (deze maken buiten spitsuren het meeste gebruik van de route)

Dorpsraad Wenum Wiesel, maart 2020