WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Nieuw beleid nieuwbouw van woningen Wenum Wiesel

Geplaats op zondag 28 januari, om 17:28

De gemeente stelt nieuw beleid op voor de nieuwbouw van woningen in het plangebied van bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied. Aanleiding voor het nieuwe beleid is de discussie over de toepassing van het geldende beleid bij een aantal concrete ruimtelijke initiatieven, de maatschappelijke weerstand daartegen en de wens van de gemeenteraad om hier duidelijke spelregels voor vast te leggen. Het nieuwe beleid wordt vastgelegd in de ‘Kaderstellende notitie nieuwbouw van woningen in Wenum Wiesel’.

Lees hier info inspraak kaderstellende notitie.

Lees hier het concept van de kaderstellende notitie.