WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Op 24-10-1923 is de Buurtvereniging/Dorpsraad voor Wenum-Wiesel en het Noordelijk gedeelte van Noord Apeldoorn opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit op 18-03-1941.

Het doel van de vereniging

De behartiging van zowel individuele als collectieve belangen van de bewoners van het werkgebied, en het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leden-bewoners.

Hoe wordt dit doel bereikt

  • De buurtbelangen schriftelijk of mondeling te bepleiten, waarbij indien nodig de medewerking van andere plaatselijke verenigingen wordt gevraagd.
  • Het houden van vergaderingen.
  • Het organiseren van gemeenschappelijke werkzaamheden.
  • Het organiseren van ontspanningsactiviteiten voor haar leden.

De gemeente Apeldoorn heeft een verordening ingesteld betreffende de rechten en plichten van zowel de gemeente als de dorps (wijk)raad. Zie bijlage.

WANDEL & HANDEL

16-09-2021 - De leukste route door Wenum Wiesel ! Zaterdag 25 september 2021 van 10.00u. – 15.00u....

Uitnodiging burendag Pluktuin Apeldoorn

09-09-2021 -   op zaterdag, 25 september 2021 van 10.30 – 13.00 uur Net als vorig jaar...

LEGGING GEDENKSTENEN

19-08-2021 - De Werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn laat weten dat op dinsdag 14 september 2021 om 11.00u....

Vakantie

04-07-2021 - De Dorpsraad en Buurtvereniging zijn aankomende periode met vakantie. In Augustus worden er weer vergaderingen...
Meer nieuws