WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Stand van zaken Dorpsraad en buurtvereniging mei 2021

Geplaats op dinsdag 18 mei, om 21:18

Helaas konden de activiteiten van de buurtvereniging niet doorgaan en hebben lopende zaken, met onder andere de gemeente, grote vertraging opgelopen door de coronamaatregelen.

Hierbij een update van de lopende zaken:

 • 1. Watermolen

De gemeente Apeldoorn is voornemens de Wenumse Watermolen te verkopen. De Dorpsraad heeft in september 2020 een brainstormsessie georganiseerd voor alle geïnteresseerden en belangstellenden. Vanuit dit overleg zijn er 3 initiatiefnemers een gemeenschappelijke visie aan het ontwikkelen om de Wenumse Watermolen uit te bouwen tot een dorpskern. Dit met respect voor de historie, de natuur en de cultuur en gedragen door de buurtbewoners.

Het plan richt zich op een mozaïek van ontmoeten, leren, werken, wonen, ontwikkelen, ontzorgen en genieten.

De 3 initiatieven zijn:

 1. Habitat lekker leven en wonen, zinvolle daginvulling en ontmoeting
 2. Rust, informatie, ontmoeting, verblijf voor toerisme, verblijf B&B, horeca en een landwinkel
 3. Dagbesteding groen omgevingsbeheer: boerderij, erf en dieren

Het eerste voorstel van de plannen is met de gemeente besproken en is positief ontvangen. Inmiddels is er door een extern bureau een stedenbouwkundige visie opgemaakt en wordt, nadat de gemeente inzage heeft gekregen, gedeeld met de gebruikers en kort daarna met de buurtbewoners en geïnteresseerden.

 • 2. Verkeer

De Zwolseweg, 60 km/h zone, wordt in beraad genomen voor eventuele aanpassingen om snelheid remmende maatregelen te treffen. De snelheid is al verlaagd maar er wordt des ondanks te hard gereden. Ook wordt er een wegmarkering gespoten van 60km/h.

Er worden metingen verricht op de Oude Zwolseweg en bij de watermolen in de spits voor het behoud van de watermolen. 

 • 3. Snelle Fiets Route

Geen nieuws te melden

 • 4. Huize Vrijland

Voor Huize Vrijland is voor een periode van 3 jaar een vergunning afgegeven om 52 arbeidsmigranten te huisvesten.

 • 5. Communicatie

Er is een start gemaakt om lopende zaken te delen via de mediakanalen zoals de website en facebook.  

De winter fotowedstrijd is gewonnen door Kees de Bree. Deze foto krijgt een mooie plaats in de watermolen.

Inmiddels is de voorjaars fotowedstrijd via facebook onder de aandacht gebracht. Deze winnende foto krijgt een plaats in de watermolen, maar wordt ook op de cover van de nieuwsbrief van september geplaatst.

 • 6.  Algemene Ledenvergadering

Maandag 1 november zal de ALV worden gehouden. Noteer deze datum alvast in uw agenda

 • 7. Participatie Verslag Voortgang Werkgroep/Dorpenplatform

Geen bijzonderheden te benoemen op dit moment.

 • 8. Buurtvereniging

Paaseieren zoeken had dit jaar een andere vorm in verband met de coronamaatregelen. Net als de kleurplatenwedstrijd was dit wederom een groot succes.

Handel en Wandel is gepland voor 25 september.

 • 9. Financiële zaken

De ledenlijst breidt zich uit: inmiddels hebben we 620 leden.