WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Toekomst Wenumse Watermolen

Geplaats op woensdag 2 september, om 15:19

Beste buurtbewoners en of belangstellenden,

B&W is van plan om aan de gemeenteraad voor te stellen alle gebouwen en gronden ten oosten van de Oude Zwolseweg (dus exclusief de Wijer en gronden) in verkoop te brengen.

Dit voorstel is dus nog niet in de gemeenteraad aan de orde geweest. Wij hebben als dorpsraad, in overleg met de andere gebruikers van de Watermolen, de gemeenteraad in een brief verzocht om niet akkoord te gaan met verkoop van de Watermolen. Maar het gehele ensemble in eigendom te behouden om te voorkomen dat dit unieke, oudste monument van de gemeente Apeldoorn in de toekomst verloren gaat.

De dorpsraad Wenum Wiesel heeft er op aangedrongen in de gelegenheid te worden gesteld om ideeën aan te dragen c.q. voorstellen te doen hoe dit voor ons allen unieke monument voor de gemeenschap behouden kan blijven en op rendabele gronden kan worden geëxploiteerd.

Als dorpsraad, en de gebruikers van de opstallen, willen wij natuurlijk geïnteresseerde buurtbewoners en andere belangstellenden hierbij betrekken.

Daarvoor organiseren wij binnenkort een brainstormsessie om kennis te nemen van uw ideeën.

Er zullen drie onderwerpen aan de orde komen t.w. :

  1. Uitleg / toelichting op de huidige situatie, onder andere a.d.v. door de gemeente verstrekte gegevens (onderzoeken, cijfers etc.)
  2. inventarisatie van uw ideeën en voorstellen *
  3. inventarisatie van uw eventuele bijdrage, financieel en/of anderszins.

I.v.m. de beperkte ruimte (coronaregels) vragen wij u om zo mogelijk met maximaal 1 persoon per gezin / afvaardiging te komen en vooraf uw deelname te melden via mail op info@wwnna.nl of telefonisch op nummer 055-3121235.

De avond vindt plaats op dinsdag 22 september 2020, vanaf 19.30 in de benedenzaal van de Wenumse Watermolen

U bent van harte welkom!!

Wij rekenen op uw betrokkenheid en hulp om deze ‘pittige’ opgave samen op te pakken.

Namens de Dorpsraad Wenum Wiesel, en gebruikers Wenumse Watermolen.

* de activiteiten moeten voldoen aan:

  • passen in de omgeving (dus geen pretpark!!)
  • elkaar versterken
  • geen afbreuk doen aan elkaar en recht doen aan de huidige gebruikers
  • voldoende economische bijdrage leveren