WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Toekomst Wenumse Watermolen

Geplaats op zaterdag 2 september, om 0:00

Beste buurtbewoners en of belangstellenden,

B&W is van plan om aan de gemeenteraad voor te stellen alle gebouwen en gronden ten oosten van de Oude Zwolseweg (dus exclusief de Wijer en gronden) in verkoop te brengen.

De dorpsraad Wenum Wiesel heeft er op aangedrongen in de gelegenheid te worden gesteld om ideeën aan te dragen c.q. voorstellen te doen hoe dit voor ons allen unieke monument voor de gemeenschap behouden kan blijven en op rendabele gronden kan worden geëxploiteerd.

Namens de Dorpsraad Wenum Wiesel, en gebruikers Wenumse Watermolen.

* de activiteiten moeten voldoen aan:

  • passen in de omgeving (dus geen pretpark!!)
  • elkaar versterken
  • geen afbreuk doen aan elkaar en recht doen aan de huidige gebruikers
  • voldoende economische bijdrage leveren