WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsraad en Buurtvereniging Wenum Wiesel – 25 maart

Geplaats op maandag 1 januari, om 0:00

Buurtbewoners en belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering
van Dorpsraad en Buurtvereniging W.W.N.N.A.

Locatie Wenumse Watermolen
Oude Zwolseweg 164 te Wenum
Datum 25 maart 2024
Aanvang 20.00 uur. Koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Alleen noodzakelijke onderwerpen zullen worden behandeld.
Voor de goede orde: bij stemmingen hebben alleen geregistreerde en betalende
leden stemrecht. U wordt verzocht voor aanvang van de vergadering de
presentielijst te tekenen en uw e-mailadres achter te laten.