WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Voortgang kaderstellende notitie

Geplaats op donderdag 8 maart, om 11:58

Beste Dorpsbewoners,

Hierbij een update m.b.t. de voortgang van de vaststelling van de Kaderstellende notitie: nieuwbouw van woningen in Wenum-Wiesel.

Van 25 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 lag het concept van de kaderstellende notitie ter inzage. Tijdens die periode hebben meerdere bewoners een inspraakreactie over de nota gegeven.

Het vaststellen van deze notitie, en daarmee dus het beleid, stond gepland voor de raadsvergadering van 8 maart 2018. Dat kon alleen als er geen belemmerende, grote wijzigingen op de notitie worden aangebracht. Met de gegeven inspraakreacties gaat de vaststelling nu niet door.

Of een en ander zal leiden tot grote wijzigingen in de notitie weten we nog niet, want de gemeente beoordeelt de inspraak van de bewoners. Deze bewoners kunnen tijdens een PMA hun inspraak nader toelichten. Wel is duidelijk dat dit onderwerp pas na de komende verkiezingen op de PMA-agenda zal komen.

We houden u op de hoogte van de voortgang!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Wenum Wiesel